TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Uočavanje i svođenje svega na bitno, to je oduvijek bila težnja ljudi: što je najbitnije, najvažnije, najpotrebnije, najznačajnije. Stoga nije čudno današnje pitanje, koje pismoznanac postavlja Isusu: koja je najvažnija, prva zapovijed od svih? To je za Židove bilo posebno
važno, jer su se gubili u mnoštvu propisa i zapovijedi, u stotinama obaveza. Isus odgovara: to je  l j u b a v,  i to ljubav za Boga i bližnjega. Zanimljivo je uočiti da zakonoznanac pita Isusa o jednoj zapovijedi, a Isus odgovara  sa dvije. Ne može se razlučiti, odijeliti ljubav za Boga i bližnjega, jer niti se može Boga ispravno ljubiti zanemarujući čovjeka, a niti se čovjeka može ispravno ljubiti zanemarujući Boga. Zato su te dvije zapovijedi praktički neodjeljive.
Kod Mateja Isus ih posve izjednačuje: Druga je ovoj jednaka. Ta ljubav prema Bogu mora biti nepodijeljena. Tu je važna riječ  s v i m! (svim srcem, svom dušom, svim umom, snagom…).
Iz današnjeg prvog čitanja vidjeli smo da Isus nije ništa novo odgovorio pismoznancu, da je to odavna zapisano. Novo je, da je to  p r v a  zapovijed, da je ljubav vrednija od bilo kojeg drugog propisa, od liturgije ili nekog religioznog čina. I to je ono što je u Evanđelju uočio pismoznanac. Zato ga je Isus pohvalio: nisi daleko od kraljevstva Božjega! U novom Božjem svijetu koji dolazi, ljubav će biti prva i jedina zapovijed, koju će Isus na posljednjoj večeri
oporučno ostaviti svojoj zajednici. Aktualizirajmo Božju Riječ: da li je ljubav prema  Bogu i bližnjemu prava zapovijed i mojega života, temeljna norma mojega ponašanja i
djelovanja? Možda sam te dvije zapovijedi razdvojio, misleći da je dosta ako Bogu iskazujem neke religiozne i pobožne čine, a da pritom bližnji nema nikakvog mjesta u mojemu životu? Božja me Riječ uči, da to nikako ne može biti ispravno. Da li je moja ljubav prema Bogu
nepodijeljena (“svim”…) ili je dijelim s drugim ljubavima, praveći kompromise, neuredno ljubeći stvorenja ili sebe? Bog želi nepodijeljeno srce,  c i j e l o  srce, potpuno pripadanje. Pokušaj danas suočiti svoj život s Isusovom riječju…!

Be Sociable, Share!