Najave

TRODNEVNA DUHOVNA PRIPRAVA PRED BLAGDAN SV. FRANJE ASIŠKOG

Svake večeri (od 1. – 3. listopada) sveta misa u 18 sati a nakon svete mise bit će:

  1. 10. (ponedjeljak) film o svetom Franji.
  2. 10. (utorakkoncert duhovnih pjesama našeg crkvenog zbora.
  3. 10. (srijeda) obred preminuća svetog Franje – sjećanje na njegov prijelaz iz ovog života u život vječni.

Na sam blagdan (4. listopada) bit će svečana sveta misa u 18 sati.

Na ovo slavlje pozivamo vjernike naše crkve, članove i simpatizere Franjevačkog svjetovnog reda, štovatelje sv. Franje i sv. Antuna i sve ljude dobre volje.

PLANOVI:

13.10.2012.  udruga LUČ iz Berka organizirat će međureligijsku molitvu za mir, kojoj ćemo se priključiti. Naime , toga dana, mala grupa (pet vernika katolika i pravoslavnih) otići će u Vukovar i sudelovati u molitvama u različitim crkvama (u katoličkoj crkvi u Berku, Grkokatoličkoj crkvi u Mikluševcima,  crkvi svetih Filipa i Jakova u Vukovaru, Pravoslavnoj crkvi na dobroj vodi u Vukovaru, Rusinskoj crkvi u Vukovaru,  i Pentakosnoj crkvi u Vukovaru) i u razgovorima i promišljanjima na temu: „izgradnja mira iz konteksta moje vjere“. Tako ćemo i kao vernici dati svoj doprinos izgradnji mira u ovom u ratovima teško stradalom području

Duhovna misao

Božja prisutnost

Ono što ovdje pokušavam učiniti jest da ostavim vrijeme po strani
i usredotočim se na svoj život, onaj tjelesni – u vremenu, i onaj duhovni.
Pokušavam si zamisliti Isusa kako sjedi kraj mene
i razgovaram s njim o svemu što mi se događa u životu.
Pokušavam razumjeti da u bezbroju mogućnosti
Isus ulazi u svakodnevne okolnosti moga života.
No, život ide brzo i puno se toga događa.
Pritisak i razne obveze često puta istisnu tu svijest o Božjoj prisutnosti
u mom svakodnevnom životu. Svjestan sam toga, i želim nešto učiniti.
Za sada, pokušavam ostati miran i otvoren onome što mi Njegova prisutnost želi reći.