Sveti Ivan, apostol i evanđelist – ljubljeni Isusov učenik

Slavimo blagdan svetog Ivana, apostola i evanđelista. Ivan je pisac četvrtog evanđelja, proročke knjige Otkrivenja i triju poslanica. Bio je jedini apostol koji je unatoč više pokušaja da ga se ubije, umro prirodnom smrću, a nadživio je sve apostole. Ivan na hebrejskom znači ‘Gospodin je milostiv’.

Sveti Ivan je rođen u Betsaidi, u Galileji. Otac mu je Zebedej, a majka sveta Saloma. U početku je lovio ribu na Galilejskom moru, a potom ga je Isus pozvao da lovi ljude. Nalazi se, uz svetog Petra i svetog Jakova Starijega, svoga brata, u užoj skupini učenika, koju Isus u određenim okolnostima uzima sa sobom, u čemu se očituje Učiteljev prisniji odnos s tom trojicom.

Zajedno je s Petrom i Jakovom kada Isus, u Kafarnaumu, ulazi u Petrovu kuću kako bi mu ozdravio punicu (Mk 1,29). Slijedi Krista u kuću nadglednika sinagoge Jaira, čija je kći vraćena u život (Mk 5,37), slijedi ga dok se uspinje na goru Tabor gdje će svjedočiti Preobraženju (Mk 9,2), uz njega je na Maslinskoj gori kad izgovara besjedu o svršetku grada i svijeta (Mk 13,3). Blizu mu je kad se u Getsemanskom vrtu povlači kako bi uputio molitvu Ocu prije muke (Mk 14,33). Prvog dana Pashe zajedno s Petrom, s kojim je uvijek gajio najdublje prijateljstvo, po Isusovom zahtjevu priprema i posljednju večeru (Lk 22,8).

Poznat je i kao Isusov ljubljeni učenik: “A jedan od njegovih učenika – onaj kojega je Isus ljubio – bijaše za stolom Isusu do krila.” (Iv 13,23).

Unatoč opasnosti, najveću vjernost i hrabrost pokazao je kada je ostao, kao jedini od apostola, zajedno sa Djevicom Marijom, Marijom Kleofinom i Marijom Magdalenom podno raspetog Isusa (Iv. 19, 25). Tada je Isus svoju Majku povjerio baš njemu, da se za nju brine. ” Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!” (Iv 19,26).

Nakon uskrsnuća, ponovno nalazimo Ivana, Jakova, Petra i ostale u neuspješnom noćnom ribolovu, nakon kojega, zahvatom Uskrsloga, dolaze do čudesnog ulova. Tada je upravo Ivan taj koji prvi prepoznaje Gospodina i to kaže Petru (Iv 21,7).

Sveti Ivan i sveti Petar su zajedno na prvu Pedesetnicu, puni Duha Svetog propovijedali mnoštvu te ga krstili, što ih je dovelo pred židovsko vijeće glavara, starješina, pismoznanaca i svećenika, pred kojima su neustrašivo govorili o Isusu kao Kristu, unatoč prijetnjama koje su im ovi upućivali.

Od tada pa do zadnje trećine prvog stoljeća, gotovo apsolutna tišina obavija život svetog Ivana. Bio je prisutan na Apostolskom koncilu u Jeruzalemu, gdje se uz svetog Petra i svetog Jakova Mlađega ubraja među stupove prve Crkve.

Po svetom Ireneju saznajemo da se Ivan, nakon Petrovog i Pavlovog mučeništva, nastanjuje u Efezu u Maloj Aziji imenujući biskupe i osnivajući kršćanske zajednice. Bio je odveden u Rim gdje ga je car Domicijan osudio na paljenje u vrelom ulju. Međutim, čudesno je izbjegao smrt. Potom je osuđen na rad u rudnicima na zatvorskom otoku Patmosu gdje je u špilji napisao knjigu Otkrivenja. Otkrivenje je proročka knjiga, govori o konačnoj pobjedi Isusa Krista.

Nakon Domicijanove smrti, Ivan se slobodno vraća u Efez. Smatra ga se odgovornim za evangelizaciju područja Male Azije zbog čega su ga Rimljani kažnjavali. Ivan je bio najmlađi od 12 Isusovih apostola. Doživio je duboku starost te je bio jedini od apostola koji nije umro mučeničkom smrću. Umro je oko 101. godine.

Njegovo evanđelje je napisano za kršćane koji su potekli iz poganstva. U njima želi utvrditi vjeru u božanstvo Isusa Krista. Osim Evanđelja napisao je tri poslanice i Otkrivenje. Sve su te njegove knjige pune najdublje teologije.

Ivanove poslanice se mogu nazvati poslanicama ljubavi, jer u njima mnogo puta upotrebljava imenicu ljubav i glagol ljubiti. U njima nam je dao najljepšu definiciju Boga: ‘Bog je ljubav!’. Njegov simbol na slikama je orao. On simbolizira “visine koje on dosiže u prvom poglavlju svog evanđelja”.

Ivan apostol zaštitnik je teologa, pisaca, knjižnjičara, izdavača knjiga i novina, skladatelja, slikara, prijateljstva, Male Azije i mnogih biskupija i župa u raznim dijelovima svijeta.

Ivan je u Hrvatskoj vrlo često i oduvijek jedno od najpopularnijih imena, s raznim inačicama. Svima što nose lijepo ime Ivanovo želimo sretan imendan, i neka po zagovoru Isusovog najboljeg prijatelja sve blagoslovi milostivi Bog.

izvor: https://duhovnost.net

Be Sociable, Share!