Dvanaesta nedjelja kroz godinu

U današnjem Evanđelju gledamo ispunjenje Zaharijina proroštva. Na Davidov je dom izliven Duh i milosni i molitveni. Evanđelje nam očituje Isusa Davidova potomka kao Pomazanika, Krista. To je bit Petrove vjere i vjere Crkve u Isusa! Njega sam Bog pomazuje svojim Duhom. Osim toga Luka nam pokazuje Isusa u današnjem evanđelju i kako moli u osami. Ali Isus nije Pomazanik kakvog očekuju njegovi suvremenici, već kako to navještaju proroci.  On se ne očituje kao politički i vojni vladar, već je njegovo očitovanje kroz muku i sablazan križa! Zaharija govori o  „probodenom“ Mesiji, o jedinorođencu nad kojim će naricati. Iluziju zemaljskog  trijumfa Mesije razbija Isus svojim učenicima govoreći kako „Sin čovječji treba mnogo pretrpjeti, da bude odbačen od starješina i glavara svećeničkih…“ Slava dolazi tek na kraju, ali i to nije ni politička ni vojna, već pobjeda nad zlom i grijehom, nad smrću, a sve će to zasjati u njegovom uskrsnuću treći dan.

Pavao nam u poslanici Galačanima otkriva krajnji domet naše krsne egzistencije: svi smo mi po krštenju sinovi Božji, ušli smo u samu Božju obitelj i zajedništvo s Ocem. On to izriče slikom zaodijevanja, oblačenja. Obukli smo Krista!  I upravo ta činjenica ruši sve pregrade i etiketiranja koja su prije dijelila ljude na Židove, Grke, robove, slobodnjake, muško, žensko. Svi se oni razlikuju po odijevanju, koje je u ono vrijeme bilo znak položaja u društvu. Ali sada! Svi su jednako zaodjeveni: u Krista! I svi su postali jedno! Zato u zajednici Isusovih učenika ne bi smjelo biti razlikovanja i „rangiranja“ ljudi.

U Evanđelju nam Isus daje temeljno pravilo „učeničkog“ života: danomice uzimati svoj križ i slijediti Isusa! Ne ljubomorno čuvati svoj život, jer ćemo ga na taj način izgubiti. Samo tko ga velikodušno daje, može ga spasiti! Takvog nam Isusa  očituje danas Riječ Božja!  A tko je On za tebe?  To pitanje postavlja ti sam Isus u današnjem Evanđelju. Pokušaj na njega iskreno odgovoriti!

Be Sociable, Share!