DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Kako se čovjek mora postaviti prema Božjoj Riječi?  On mora biti njezin  v r š i t e l j! Na to nas upozorava danas Knjiga ponovljenog zakona. Čovjek mora na Božju Riječ odgovoriti svojim djelovanjem! Ona mora izazvati i pokrenuti čovjekovu operativu, a ne samo pobuditi mu lijepa razmišljanja i riječi! To pogotovo vrijedi otkad je Isus došao. Bit je kršćanstva upravo u tome da vršimo volju Očevu, da ovaj svoj život živimo iz Božjih vrednovanja i procjena! U tu nas situaciju danas želi staviti i Jakov apostol, kad nas opominje: „Ne varajte sami sebe: budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji“.

U današnjem  nas Evanđelju Isus želi upozoriti u čemu je prava čovjekova čistoća. To je prvenstveno  č i s t o ć a  s r c a. Čovjek je sklon formalizmu, kadar je napraviti dobru „fasadu“, lijepu vanjsku „kulisu“, ostaviti dobar dojam. No, Bog nas gleda u našu nutrinu, on želi čistoću našega srca, a ne vanjsku ispoliranost, izvanjsku, građansku korektnost.! Neoprane ruke apostola prije jela ne žele rušiti higijenu, već srušiti lažnu vanjštinu u kojoj se zanemaruje bitno: čistoća srca.

Be Sociable, Share!