Duhovi

Isusov uskrsni dar učenicima jest  D U H   S V E T I. Primanjem tog dara oni od male zajednice Isusovih prijatelja i učenika postaju  C r k v a. Zato je danas rođendan Crkve. Upravo Duh Sveti im daje da budu Crkva. On ih povezuje međusobno i s Uskrsnulim. Kadgod se saberu snagom tog Duha Isus dolazi na njihove sastanke. Snagom tog Duha oni će od sada krstiti na novo rođenje iz vode i Duha. Snagom Duha oni će opraštati grijehe, taj Duh bit će Isusov uskrsni dar svima koji budu vjerovali i krstili se. To će biti snaga njihova svjedočenja za Isusa. Vidimo danas Petra u Djelima Apostolskim, kako ojačan tim Duhom od plašljivca  postaje odvažan svjedok, koji izlazi pred mnoštvo i naviješta im Isusa Krista raspetoga i uskrsnuloga kao jedinu nadu spasenja i oproštenja grijeha! Ispunja se ono što je Isus obećao učenicima na Zadnjoj večeri: Dolazi Branitelj, Duh istine, apostoli su obučeni u Silu odozgo i postaju mu svjedoci do na kraj zemlje! Nije ih ostavio sirotama, već im je poslao Duha Tješitelja koji će biti s njima do svršetka njihovog hoda u ovoj povijesti! To ih čini tako odvažnima! I ne boje se što će govoriti: tá On im daje da razumiju i govore, On ih uvodi u svu istinu, koja je Isus Krist!

Duh Sveti više nije privilegij pojedinaca kao u Starom Zavjetu. On je dar čitavoj zajednici. On tu zajednicu obogaćuje svojim darovima  i čini da raste kao Tijelo Kristovo. On u toj zajednici, kako svjedoči Pavao Korinćanima, podiže različite službe, jedne za apostole, druge za proroke, pa učitelje, tješitelje, poslužitelje siromašnih, a sve prema bogatstvu svoje božanske Osobe. On čini da u zajednici nestaju granice i barijere između Židova i Grka, robova i slobodnih, ruši pregrade koje ljude etiketiraju i dijele, te od svih čini jedno u Kristu Isusu.

Posvijestimo si na današnji dan činjenicu Bogoduhosti Crkve. Ona nije samo ljudska zajednica, već je to zajednica prožeta prisutnošću i djelovanjem Duha! Budimo pozorniji na djelovanje, plodove i zahvate Duha u svojoj vlastitoj zajednici! Tek ćemo tada moći realno gledati i doživjeti biće Crkve Isusove, a i svoje mjesto u njoj. Da li sam sâm otvoren djelovanju Duha u sebi i njegovim darovima za izgradnju zajednice?!?

Be Sociable, Share!