DUHOVI – PEDESETNICA

Dar Duha – temeljno je obećanje mesijanskog vremena. Dok je u Starom Zavjetu Duh bio privilegij pojedinaca, u Novom vremenu Duh je dar Očev svakomu. Tako je to već naviješteno kod proroka Joela. Sjetio se toga Petar u času kad je na dan Pedesetnice na apostole sišao Duh Sveti, kojeg im je Isus obećao kao Branitelja, Svjedoka, Tješitelja, onoga koji će ostati s njima zauvijek. Duh silazi – nastupa novo vrijeme svijeta, mesijansko vrijeme. Taj Duh božanska je osoba, On izlazi od Oca i Sina, a za učenike i Isusovu zajednicu to je dar njegova uskrsnuća. Snagom toga Duha oni će opraštati grijehe, krstiti, svjedočiti, slaviti Euharistiju. Po tom će se Duhu u zajednici događati svako posvećenje.

Zajednica prima dar Duha da bude s njom i da je trajno obogaćuje svojom prisutnošću i darovima. Upravo po Njemu zajednica sve više raste u Kristu. On je onaj koji svakom pojedinom daje karizmu-dar na izgradnju sviju, kako bi cijela zajednica poput jednog tijela trajno napredovala. Duh je onaj koji od zajednice čini Crkvu! Zato je danas rođendan Crkve! Jer samo On – Duh kadar je u zajednici ostvariti prisutnost Uskrsnuloga Gospodina i tako povezati ljude međusobno da čine jedno Tijelo –  c r k v u !

Dar Duha i naše je temeljno  kršćansko iskustvo. Koliko li smo samo puta iskusili oproštenje grijeha? Iskustvo Crkve? Posvećenja u Euharistiji? Provjetljenja u razumijevanju Božje riječi? Poticaja? Obdarenost braće u zajednici? Vlastito krštenje, Potvrda? Molimo danas i za posljednje iskustvo Duha: dar uskrsnuća koje će Otac po Duhu učiniti na svršetku vremena!

Molimo danas Duha neka siđe i na nas, neka nas obnovi, neka nas očisti:

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim!

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim!

Be Sociable, Share!