7. Nedjelja kroz godinu A

Već nekoliko nedjelja čitamo Isusov govor na Gori kako nam ga je zapisao evanđelista Matej u petom poglavlju svoga Evanđelja. To je zapravo Isusova nastupna propovijed u kojoj Isus naviješta dolazak novog Božjega svijeta, Kraljevstva Božjega.

Nasuprot starom otuđenom svijetu koji ima svoju logiku ponašanja, Isus navješta nove međuljudske odnose, nov način života i ponašanja. Stari je svijet zarobljen osvetom, mržnjom, neprijateljstvom, pohlepom i otimanjem. Stalno se vrti u začaranom krugu zla. I ako na zlo uvijek uzvraćamo zlom, taj se krug stalno nastavlja. Potrebno ga je radikalno prekinuti! To ja ne mogu učiniti u drugome, ali mogu u sebi. Možda ne mogu spriječiti drugog da me udari, ali mogu sebe  da mu ne vratim! Tako prekidam taj začarani krug zla, i tog trenutka po meni nastaje novi svijet.

Taj se začarani krug lomi kadgod ne vraćamo oko za oko, zub za zub! Kadgod u sebi suzbijemo zlo,  kadgod oprostimo,  i prihvatimo drugoga unatoč njegovom lošem odnosu prema nama.

Jednako tako: ako na pohlepu drugoga odgovaramo svojom pohlepom, ostajemo na razini starog svijeta, ali ako odgovorimo neprivezanošću za materijalna dobra – tko od tebe što zaište, podaj mu, i ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš – dogodit će se nešto novo: novi Božji svijet!

Svakako da je najteži zahtjev koji Isus postavlja pred svoje učenike ljubav prema neprijateljima. Da ih prihvatimo, molimo za njih i činimo im dobro. Time ćemo se u savršenosti približiti Ocu našemu koji ljubi sve ljude i svima iskazuje svoju dobrotu i ljubav jer on „daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednicima i nepravednicima“.

Ako u ovom svijetu živimo kao svi drugi ljudi u osveti, neopraštanju, škrtosti i sebičnosti, po čemu onda ovom svijetu naviještamo i svjedočimo da je došlo među nas Kraljevstvo Božje?

Pokušajmo se nad današnjim Evanđeljem zapitati, da li mi, kao Isusovi učenici, svojim životom požurujemo dolazak novog Božjeg svijeta, Kraljevstva Božjega?

Da li ljudi koji s nama žive ili rade na radnom mjestu imaju to iskustvo?

Koliko po nama ovaj svijet postaje bolji, ljudskiji?

Be Sociable, Share!