6. nedjelja kroz godinu (C)

BLAGO VAMA

Gospodine, blaženim nazivaš siromašne.

To znači da ništa nemamo. Sve smo primili od tebe kao Stvoritelja. Zato i ne smijemo ništa tako posvojiti da to smatramo svojim posjedom. Sve je dar. Sve nam je povjereno kao upraviteljima tvojih darova. Čak i sam život. Zato nije potrebno misliti da se moram potvrđivati. Dovoljno se potpuno predati tvojoj ljubavi i tada mogu osjetiti da sam uvijek iznova prihvaćen.

Isuse, želim se pred tobom pitati o čemu ja tako jako ovisim? Što mi je toliko dragocjeno da to ne želim izgubiti? Na što se jako oslanjam? Jesu li to moje mogućnosti, moje nadarenosti, moje ljudske veze?

Pozivaš me da se odreknem svega. Pozivaš me na potpuno siromaštvo. Želiš da, poput zadnjeg siromaha, budem otvoren da sve primim. Želiš da kao takav nemam nikakvih zahtjeva, ne tražim nikakvih prava. Želiš, Isuse, da budem pred tobom čist i slobodan. Otvaram ti svoje ruke. One su prazne. Ništa ne drže ljubomorno za sebe. Samo ako su pred tobom prazne mogu biti spremne prihvatiti tvoje darove. Otvaram ti svoje srce. Tek kad bude siromašno bit će sposobno prihvatiti tebe.

Pomogni nam, Isuse, da se odreknemo sebe. Daj nam mudrosti Evanđelja da bismo se lišili prividnih bogatstava ovoga svijeta. Ne dopusti da drhtimo nad jadnim i nesigurnim stvarima i da stoga previdimo neizreciva dobra koja si pripravio onima koji te ljube.

Samo ako smo siromašni možemo biti sasvim maleni pred Ocem na nebesima. Daj nam, Isuse, taj duh siromaha da bismo mogli imati neizrecivo iskustvo Oca na nebesima. Daj nam evanđeosku hrabrost da dopustimo Ocu da nas prigrli i nosi. Samo tako predani postat ćemo dionici milosti djetinjstva Božjega. Tada ćemo razumjeti i tebe koji ni u najtežim trenucima ne prestaje š biti potpuno predan volji onoga koji te je poslao.

Samo potpuno siromašni moći ćemo bez straha promatrati ljude oko sebe. Budemo li siromašni nećemo imati razloga bojati se da će nas netko prevariti ili orobiti. Svi će nam ljudi biti kao braća. Siromaštvo će nas osposobiti za tu ljubav na koju pozivaš svoje učenike.

Isuse, daj da otkrijemo ljepotu i blaženstvo siromaštva. Blago siromasima jer na poseban način slijede tebe na putu predanja i ljubavi. Duhom siromaštva otkrit ćemo neizrecive Božje darove, otkrit ćemo da smo obdareni ljubavlju, otkrit ćemo da nam je i život dar. Ti si, Isuse, odabrao siromaštvo da bi ga mogao i nama objaviti i darovati. Pozvao si nas da te u tome slijedimo.

fra Zvjezdan

Be Sociable, Share!