6. nedjelja kroz godinu (B)

AKO HOĆEŠ, MOŽEŠ ME OČISTITI

Gubavac je pred Isusom:

“Ako hoćeš, možeš me očistiti!” Hoću, budi čist!

Budi čist od svoje gube, od svoje bolesti koja te je odvajala od ljudi.

Ja te od sada smatram očišćenim.

Tvoja guba, to su tvoje slabosti koje ne prihvaćaš; to je sve ono što želiš sakriti pred drugima i što sebi ne želiš priznati. Tvoja guba, to su tvoje ovisnosti koje te muče i koje te neprestano degradiraju tako da smatraš da nisi vrijedan drugih ljudi oko sebe. Tvoja guba, to su tvoji grijesi koje katkada s toliko muke ispovijedaš.

Hoću, budi čist!

Budi čist i možeš se pokazati i drugima. Ne moraš više ništa skrivati. I ti si slika onoga koji te je htio, koji te je stvorio. Nosiš na sebi pečat ljubavi Božje.

Budi čist! Odsada više nisi opasan za druge, nećeš više nikoga zaraziti svojom gubom, svojom zloćom, svojim slabostima. Ti si slobodan i možeš se kretati u društvu ljudi. Nitko više ne mora od tebe bježati niti ti trebaš ikoga izbjegavati. Sada si čist od zla koje te je mučilo i drugima možeš nositi radosnu vijest o ozdravljenju i ljubavi koja te podigla.

Prepoznaj samoga sebe u čistoći koju ti dajem. Povjeruj da sam jači od tvoje gube, da svojom čistoćom mogu oprati svaku tvoju nečistoću. Vjeruj da si novo stvorenje. Ne sumnjaj u Božje zahvate, Bogu je sve moguće. Bez obzira kako si duboko pao, gdje se nalazio, ja te mogu pridići i učiniti novim čovjekom.

Ja hoću da budeš čist! Želim da živiš radosno i da razglašuješ divna djela Božja. Ljubav je moja bolja od života. Svojim ozdravljenjem, svojom čistoćom budi i ti odsada svjedok Božjih zahvata i dobrote. I neka pokraj tebe i drugi postaju čišći.

fra Zvjezdan

Be Sociable, Share!