5. Vazmena

Krist ne obećaje na zemlji ovdje u ovim okolnostima, u ovom životu neko potpuno blaženstvo i sreću. Punina života gradi se na ovom životu, ali živi se u punom zajedništvu s Bogom u Isusu Kristu. Zato nas današnje Evanđelje poziva na savršeni čin vjere u Isusa Krista. Svatko bi doduše htio tu sreću i život doživjeti već sada. „Pokaži nam Oca, i dosta nam je!“ Taj usklik apostola Filipa potpuno odgovara i našim željama. Mi bismo već sada, danas htjeli osjetiti potpunu sreću. Htjeli bismo danas biti zdravi, danas bismo htjeli da nam je ispravljena nepravda, da je kažnjen krivac, da se ostvario naš plan, da su dotučeni naši neprijatelji, da se poboljšalo naše materijalno stanje… i mnogo drugog.

Za takve želje uvijek am je srce puno molitava. Isus i takve želje prima. Dokaz za to su i mnoga njegova čudesa ozdravljenja i blaženstvom ispunjeni susreti. Ipak Isus želi da vjerom dosegnemo onu pravu, punu i nenarušenu sreću koja se može ostvariti samo u Božjim okvirima i planovima. Nemoguće je u uvjetima našeg sadašnjeg bića primiti blaženstvo kao dar, a da to u isto vrijeme ostani i plod slobodnog izbora i opredjeljenja.

Put do toga blaženstva ispunjen je borbom i nastojanjima. Nas kršćane taj put bitno veže uz Isusa Krista. On nam se predstavlja kao Put, Istina i Život. Kao takav stoji pred nama. On je ponuda. On ne pozna nasilja. Svojim uskrsnućem svjedoči da je jedino taj put garancija sreće novoga života. Da, jedino takav život kao što ga je on provodio vodi u Božji život. Zato nas poziva da mu povjerujemo.

U Kristovoj viziji života u Božjim stanovima ima mnogo mjesta. Krist nam je pripravio mjesta. Hodajući u svjetlu Krista koji je naš Put, Istina i Život, sigurno ćemo prispjeti do onog života i blaženstva što svako ljudsko biće u svojoj biti želi i što ga nitko od nas u skučenim uvjetima ovoga života ne može sebi niti drugima zagarantirati.

Be Sociable, Share!