5. Korizmena nedjelja (Gluha)(B)

Sve se više približava Isusova žrtva života. Isus je sve zamišljeniji, „duša mu je sva potresena“, učenici zabrinuti. Ali, Isus je svjestan da će iz te žrtve izići nešto novo: novi Božji svijet. To nam naviješta i prorok Jeremija u današnjem prvom čitanju. Bog preko njega naviješta Novi Savez, koji više neće biti upisan u kamene ploče, već u srce svakoga. To će biti Savez Božje blizine i prebivanja s njegovim narodom. Dogodit će se tada opće oproštenje grijeha i pomirenje s Bogom.

Isus je svega toga svjestan u časovima kad se približava njegova muka! On zna, da će upravo kroz žrtvu njegova života Otac pomiriti svijet sa sobom. On je svjestan da poput zrna pšenice mora umrijeti da bi odatle isklijalo novo,, novi život, novo zajedništvo Oca i ljudi, oproštenje grijeha, otkupljenje otuđenog čovječanstva! Kao svaki čovjek kad stoji pred smrću, Isus je tjeskoban. On „silnim vapajem i suzama prikazuje svoje molitve i prošnje Onome koji ga je mogao spasiti od smrti“. Poslanica Hebrejima kaže da je Isus u tome bio uslišan, ali ne kako bismo mi očekivali, već, Bog mu je dao veliku izdržljivost u poslušnosti njegovoj volji, da tu volju, upravo ovih teških dana koji mu dolaze, s ljubavlju i povjerenjem u Oca prihvati do kraja. Time će ujedno najviše počastiti svojega Oca kako to nitko nikada do tada nije učinio, i postat će velikim Svećenikom jedne nove liturgije, jednog novog bogoštovlja, bogoštovlja vrenja volje Očeve.

Takav Isus stoji danas pred nama! Isus uzdignut sa zemlje, koji nas želi privući sebi! To je i smisao žrtve  života! Taj je život za tebe, za tvoje pomirenje s Ocem, za tvoje očišćenje srca i života! I tebe bi On htio zahvatiti svojim životom, svojom mukom i smrću, kako bi se u tebi dogodilo nešto novo: novi Božji svijet, pobjeda nad grijehom, otkupljenje, zajedništvo s Ocem, novi život! U tom je smislu ova korizma posebno vrijeme milosti i pohoda Božjega, vrijeme spasenja! Pomozi u tome Isusu! Otvori mu svoj život i svoje srce. To neka bude sa svom iskrenošću i povjerenjem! Nemaš što i zašto skrivati svoje slabosti i svoju nemoć! On je to sve kadar izliječiti i darovati ti „novo srce i nov i Duh“.

Be Sociable, Share!
Duhovna misao

Božja prisutnost

Ono što ovdje pokušavam učiniti jest da ostavim vrijeme po strani
i usredotočim se na svoj život, onaj tjelesni – u vremenu, i onaj duhovni.
Pokušavam si zamisliti Isusa kako sjedi kraj mene
i razgovaram s njim o svemu što mi se događa u životu.
Pokušavam razumjeti da u bezbroju mogućnosti
Isus ulazi u svakodnevne okolnosti moga života.
No, život ide brzo i puno se toga događa.
Pritisak i razne obveze često puta istisnu tu svijest o Božjoj prisutnosti
u mom svakodnevnom životu. Svjestan sam toga, i želim nešto učiniti.
Za sada, pokušavam ostati miran i otvoren onome što mi Njegova prisutnost želi reći.