PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO

ISUS JE IZLOŽEN NAŠEM POGLEDU

Isuse, kruše života!

Nahrani svoj narod, pruži nam utjehu i snagu koju taj kruh daje. Narod je tvoj bio gladan u pustinji. Pustinja nas života neprestano prati: gladni smo kruha i riječi.

Dođi u naše pustinje, otkrij i naše čežnje, utaži našu glad, ublaži svaku žeđ!

Sam preuzimaš brigu za svoj narod u pustinji, organiziraš sve, propituješ sve mogućnosti, a ipak sam sve znaš. Ti znaš što ćeš učiniti. Ti znaš što trebaš učiniti. Ti znaš da trebaš ljubiti, da trebaš pomoći, da trebaš nahraniti!

Sve znaš što te čeka, što moraš činiti!

Jer, tvoje je poslanje ljubav, tvoj je život služenje, tvoj je smisao volja Očeva, tvoja je radost naše spasenje!

Dođi, Isuse, i danas i obilno nas obdari kruhom života! Obdari nas kruhom i neka pretekne za sve koji su gladni, za sve kojih nema na tvojim misama, a čekaju kruh, hranu da prežive!

Neka pretekne od ovoga našeg stola i nahrani nas da možemo biti hrana drugima! Daruj nam svoga kruha da i sami postanemo kruh koji se lomi, kruh svima onima koji trebaju svjetlo, istinu i život.

Dođi, Isuse!

Neka nas snaga tvojeg kruha tako ponese da shvatimo tajnu toga kruha. Neka nas ponese želja da te učinimo kraljem!

Ali, kraljem naših srdaca! Kraljem koji će imati prolaz u dubinu našeg života, koji će smjeti mijenjati naše sebične navike i učiniti nas prikladnim da drugima umnažamo kruh radosti i ljubavi, hranu mira.

Isuse, nemoj se od nas povlačiti, nemoj od nas otići. Možda još uvijek i mi želimo samo malo materijalnog kruha i mira. Ipak, danas te molimo i za obraćenje. za novu kvalitetu nesebičnog života kako bi prije kruha svagdanjeg došlo među nas tvoje kraljevstvo!

Bilo ih je mnogo koji su se nasitili.

Ti, Isuse, imaš hrane dovoljno da nahraniš sve ljude svijeta.

Imaš ljubavi da ogriješ sva ljudska srca. Velikodušan si u darivanju koje ne pozna granice.

Hvala ti, Isuse!

Neka nas tvoje zahvaljivanje Ocu nad tajnom ovog kruha otvori za ono čudo koje se i danas ostvaruje svaki puta kad blagujemo u euharistiji kruh vječnoga života.

fra Zvjezdan

Be Sociable, Share!