PETA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

ČUDESAN RIBOLOV

Učitelju, Isuse!

Svi su se divili tvojoj riječi. Poučavao si mnoštvo. Znao si dotaknuti u ljudskim srcima ono što ih može ohrabriti i utješiti. Ti nisi učitelj kao drugi kojima je stalo samo da privuku što više učenika, da okupe oko sebe ljude. Ti želiš obogatiti čovjeka istinom. Zato mi je uvijek žao, Isuse, kad te uspoređuju s drugim učiteljima i ideolozima. Ti nisi učitelj u nizu mnogih drugih. Ti si u punom smislu riječi Učitelj. Samo ti imaš riječi života vječnoga. Tvoja je riječ čista od svake sebičnosti i pruža čovjeku svjetlo za život u vremenu i vječnosti. Ti si jedinstveni Učitelj. Svojom riječju spašavaš narod i prosvjetljuješ sve koji žive u tami. Ti to možeš biti, budući da si ti Jedini i imaš punu istinu.

Stalo ti je do toga da svaki čovjek prihvati istinu i život. Ti si se zato i rodio i došao na ovaj svijet. Smatraš to važnijim i od samog svog života. Pošto si ljude nahranio svojom riječju, želiš na poseban način biti prisutan i među svojim budućim učenicima. Izabrao si Petrovu lađu. Iz nje si govorio mnoštvu, u njoj si susreo Petra. Zašto baš njega, Isuse? Zašto baš takvog čovjeka koji se znao zapaliti; ali koji je znao i okrenuti leđa? Stavljaš ga pred prvu kušnju. Treba krenuti s lađom onamo gdje je more duboko i usred dana baciti mreže za lov. To je za ribara Petra besmisleno. Noć je vrijeme kad se lovi riba. Danju se to ne radi. Otuda i razumljiva Petrova opaska: “Svu noć smo se trudili i ništa ne ulovismo!” Htio bih i ja pristupiti tebi, Gospodine, sa sličnim prigovorima. Već se dugo molim, a još se ništa nije dogodilo. Dulje vrijeme nastojim otkloniti jednu pogrešku i slabost, ali mi ne uspijeva. Pokušao sam sve da bih izbjegao svađu, ali mi ne ide. Nastojao sam se svim silama otrgnuti od grešne navike, ali mi ne polazi za rukom. Gospodine, toliko smo se trsili i ništa! Međutim, Petar dodaje riječ koja izražava povjerenje: “Ali na tvoju riječ bacit ću mreže!”

Da, Učitelju, na tvoju riječ. Možda smo se do sada trsili vlastitim snagama, nošeni svojim umijećem, svojim razumom. Možda smo računali samo na svoje sile. Odsada ću to činiti na tvoju riječ, nošen tvojom blizinom i čudesnom snagom. Tebi ništa nije nemoguće. Rasprši, Isuse, sve naše sumnje. Uzmi naš umor i klonulost. Uzmi, Gospodine i Učitelju, sva naša razočaranja koja nas katkad sputavaju i vode u besmisao. Daj da sve činimo oslanjajući se na tvoju riječ. Petar je doživio čudo. Neka se i nama dogodi isto. Samo nas čudesna snaga tvoje ljubavi može izdići iznad svega onoga što nas zarobljava u okove očaja i besmisla.

Na tvoju riječ, Isuse, moguće je pobijediti zlo i mržnju. Na tvoju riječ moguće je izdići se iznad vlastitih ograničenosti i započeti nov život. Na tvoju riječ moguće je da i mi postanemo prikladni za ribare tvoga kraljevstva. Ako nas trebaš, Gospodine, evo nas! Ti možeš od grešnika učiniti apostola.

fra Zvjezdan

Be Sociable, Share!