OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prošle smo nedjelje započeli čitati 6. glavu Ivanova Evanđelja – Isusov veliki govor o Euharistiji koji je održao u zbornici Kafarnauma! U tom govoru Isus razlaže otajstvo Euharistije. Ona je Kruh s neba! Narod traži Isusa jer mu je učinio čudo umnoženja kruha, jer je jeo i nasitio se! Isus bi ih htio diči na još višu razinu života. Da ne čeznu samo za materijalnim kruhom, čije blagovanje ponovno rađa glađu, već za Kruhom, koji daje život – a to je kruh koji će On – Isus – dati svijetu. To je kruh za život svijeta! Slušaocima se odmah na te riječi rađa asocijacija na putovanje pustinjom, na manu kojom ih je Jahve hranio. I Isus ih upozorava da je to bilo djelo Očevo a ne Mojsijevo, i da je to bila samo slika, navještaj punine: pravi je Kruh Onaj, koji s neba silazi i daje život svijetu. Mana nije davala besmrtnost, život. Ona je bila samo zemaljska pomoć za utaženje materijalne gladi!

Tko ne bi želio vječno živjeti? Stoga je Isus još više zainteresirao svoje slušaoce. Pitaju ga odmah što trebaju činiti da bi postigli taj kruh koji daje vječni život. Odgovor je samo jedan: vjera! Da vjeruju u Sina! Samo po vjeri u Sina čovjek može blagovati kruh života! I sada Isus jasno i nedvosmisleno očituje slušaocima tajnu toga Kruha: JA SAM KRUH ŽIVOTA, tko dolazi k meni neće ogladnjeti! Isus iz Nazareta, Sin Božji – ON JE KRUH ZA ŽIVOT SVIJETA!

Be Sociable, Share!
Duhovna misao

Božja prisutnost

Ono što ovdje pokušavam učiniti jest da ostavim vrijeme po strani
i usredotočim se na svoj život, onaj tjelesni – u vremenu, i onaj duhovni.
Pokušavam si zamisliti Isusa kako sjedi kraj mene
i razgovaram s njim o svemu što mi se događa u životu.
Pokušavam razumjeti da u bezbroju mogućnosti
Isus ulazi u svakodnevne okolnosti moga života.
No, život ide brzo i puno se toga događa.
Pritisak i razne obveze često puta istisnu tu svijest o Božjoj prisutnosti
u mom svakodnevnom životu. Svjestan sam toga, i želim nešto učiniti.
Za sada, pokušavam ostati miran i otvoren onome što mi Njegova prisutnost želi reći.