Molitva osmina za jedinstvo kršćana

U vremenu od 18. do 25. siječnja, kad se u mnogim crkvama po čitavom svijetu organizirano održavaju molitve za jedinstvo kršćana, takva je molitva po prvi puta ove godine održana u franjevačkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Zemunu. Molilo se za vrijeme večernjih svetih misa a molili su vjernici koji u tu crkvu redovito dolaze na nedjeljna i dnevna euharistijska slavlja. Tih su dana  u liturgiji korišteni biblijski tekstovi, molitve i ostali materijali pripremljeni baš za ovogodišnju Molitvenu osminu koje su pripremili kršćani iz Brazila. Geslo pod kojim se odvijala ovogodišnja molitva je uzeto iz Ivanova evanđelja. To su Isusove riječi upravljene ženi Samarijanki: „Daj mi piti!“ Ova molitva je od naše vjerničke zajednice vrlo dobro primljena i shvaćena je kao molitva za takvo i toliko jedinstvo kršćana kakvo je Krist htio i za koje je on molio.

Be Sociable, Share!