Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

U svjetlu Božje Riječi koja nam je danas naviještena razmišljamo o sebi i svojem životu. Evanđelje nam želi reći da je svatko od nas upravitelj. Upravitelj, a ne gospodar, a to znači da ništa što imamo nije naše, već smo dobili od drugoga, Gospodara. Sve što imamo dobili smo na upravljanje, pa stoga možemo biti pošteni ili nepošteni upravitelji. Protiv nepoštenih diže danas svoj glas i prorok Amos, upozoravajući sve one koji se dobrima što imaju služe na štetu drugih varajući, zakidajući. Jer, vrijeme upravljanja za svakoga od nas jednog dana će prestati, a tada valja stati pred Gospodara i položiti račun, kao što stoji u Evanđelju: „Položi račun kako si upravljao, jer više ne možeš biti upravitelj!“ To je trenutak naše smrti, kada se više ništa neće moći izmijeniti!

Dobra kojima upravljamo je sve ono što smo primili: život, zdravlje, vrijeme, materijalna dobra, talenti i nadarenost, sve sposobnosti i mogućnosti. I za sve smo to odgovorni kako se time služimo i kako upravljamo. Isus nam u današnjem evanđelju daje primjer nepoštenog upravitelja od kojeg moramo naučiti kojom pronicljivošću moramo misliti i osigurati si svoju pravu budućnost, da nas, kada prestane vrijeme uprave prime u vječne Božje stanove. Po Isusu, najsigurniji je put ulagati svoja dobra u bližnjega, u potrebnoga, tada ćemo ih najsigurnije jednog dana naći kad prestane vrijeme naše uprave. Gledajte, kaže Isus, s koliko brige i pronicljivosti taj čovjek  osigurava svoju zemaljsku budućnost koja je prolazna, a vi, djeca svjetla daleko ste često manje lukavi i snalažljivi, a radi se o pravoj, stvarnoj, vječnoj budućnosti.

I ti si samo upravitelj! Nisi ni gospodar a ni autonoman nad onim što imaš! Jednog dana morat ćeš kao upravitelj stati pred lice svojeg Gospodara i položiti račun! Možda je taj trenutak vrlo blizu, a ti još ništa nisi učinio za svoju budućnost! Ne žuriš se!? Pazi da te ne zaskoči iznenadnost tog trenutka, jer tada više ništa nećeš moći učiniti! Sada je vrijeme da budeš mudar, snalažljiv i pronicljiv! Sada, dok si upravitelj, priprema se vlastita budućnost!

Be Sociable, Share!