4. Vazmena nedjelja – Nedjelja Dobrog Pastira (B)

Uskrsnuli Krist sve nas sabire zajedno! To je osnovna poruka današnjih čitanja. Tu stvarnost Ivan nam prikazuje slikom Isusa-Pastira. Slika ima mnogo važnih elemenata koje želimo uočiti. Isus je prije svega  d o b r i  pastir za razliku od najamnika! To prvenstveno uključuje veliku založenost za svoje, založenost do krvi i smrti!

Važan je u evanđelju i izraz  p o z n a v a t i. Kao biblijski izraz on uključuje najveće zajedništvo života, osim toga, tu intimnost poznavanja nas, izjednačuje Isus s onom, kako se poznaju On  i Otac!

Treća važna spoznaja današnjeg Evanđelja jest:  s v i   l j u d i  su Isusovi i on se ne želi odreći niti jednog čovjeka, on je za sve ljude bez obzira kako tko lutao, čime sebe smatrao, on je Njegov! I ti si Njegov!? Preveliku je cijenu otkupljenja platio, a da bi se mogao odreći ma i jednog čovjeka!

Petar nam pokazuje Uskrsnuloga kao jedino  i m e  pod kojim se ljudi mogu spasiti. On je ugrađen u temelje svijeta, temelje povijesti i svakog pristupa Ocu. Bez Isusa Uskrsnuloga više se ne može graditi svijet, više se ne može naći Boga i spasenja!

Ivan nam prikazuje Uskrsnuloga kao našu  b u d u ć n o s t. Kad se do kraja očituje spasenje i mi ćemo biti njemu slični i vidjet ćemo ga onakvog kakav jest! Tu stvarnost već sada u sebi nosimo, ali u svojim smrtnim tijelima, pa premda smo već sada po ljubavi Očevoj djeca Božja, još uvijek tu stvarnost svoje egzistencije i života prepoznajemo po vjeri, a ne po neposrednom svojem iskustvu. U dovršenju otkupljenja naše će sinovstvo postati iskustvo. Do onda svijet nas  ne može prepoznati po toj novosti egzistencije, ali je mi možemo očitovati svijetu, ljudima čineći nova djela! To je ujedno temeljno uskrsno svjedočenje na koje smo svi pozvani! Uskrsnuće Isusovo i svoje pronositi svojim životom!

Be Sociable, Share!