4. Korizmena nedjelja (Sredoposna)(B)

Usred otuđenja grijeha Bog podiže spasenje! To je temeljna poruka ove korizmene nedjelje! Liturgija riječi želi nam posvijestiti da smo grešni i ohrabriti nas za nadu spasenja koja je u Isusu Kristu! Prvo nam čitanje stavlja pred oči grijeh. On je uvijek prividna sigurnost, privlačnost, utonuće u ugodu i zaborav. Zbog toga Bog često uznemiruje tu lažnu sigurnost, da čovjek ne bi zaspao na smrt! Tako se to događalo i s izabranim narodom. Uljuljan u lažnu sigurnost postao je ohol, utonuo u materijalizaciju novca i karijere, okrenuo se drugim „bogovima“, počeo tlačiti siromašne i oglušio se na Božje pozive, proroke, na Jeremijine opomene. Bog prekida tu lažnu sigurnost: dolazi Nabukodonozor sa svojim četama, započinje babilonsko sužanjstvo, narod je prepolovljen, deportiran. Ponovno u Jahvi, Bogu svojemu prepoznaje svoju jedinu šansu. Obraća mu se, i obraća se u svojem srcu. Odlomak nam otkriva i spasenje! Bog podiže perzijskog kralja Kira, koji oslobađa Židove, vraća ih u domovinu, započinje obnova, gradnja hrama……………

Ta povijesna zgoda samo je nagovještaj velikog i radikalnog spasenja kojeg je Bog pripravio za čitavo čovječanstvo u svojem Sinu Isusu! Usred zla grijeha on stoji visoko podignut kao znak spasenja, da svatko tko u Nj s vjerom pogleda, prepozna u njemu svojega Spasitelja, ima život! Isus u svom tumačenju vijećniku Nikodemu aludira na događaj kako Mojsije uslijed zla smrtnog pomora zmija u pustinji, po Božjem nalogu podiže mjedenu zmiju, da svatko tko u nju pogleda, postaje spašen. Bog nas po svojem Sinu želi spasiti jer nas ljubi. To nije naša zasluga, to je Njegovo djelo. Dok smo još bili mrtvi, u grijehu Bog u Isusu otvara inicijativu spasenja i po ljubavi nas svojoj spašava bez naših dobrih djela.

Pred svakim čovjekom stoji Isus raspeti i uskrsnuli kao visoko podignuti znak spasenja! I za tebe, pogotovo u ovoj korizmi koja je vrijeme Božjeg pohoda, poziv na povratak i obraćenje! Bog te ljubi i želi ti darovati spasenje, oproštenje i očišćenje života, i to bez tvojih dobrih djela! U Isusu je otvorio spasenje za cijeli svijet, – i za tebe! Prihvati ga kao ponudu Božje ljubavi i spasenja! Isus nije došao da te sudi, već da te spasi!!!

Be Sociable, Share!