Sećanje

U ovim danima kad smo pritisnuti pandemijom koronavirusa, kada svakodnevno slušamo o odlasku poznatih ličnosti, suočeni smo sa gubitkom nama drage sestre Blandine. Sestra Blandina je već dugo imala zdravstvenih problema.  U svakom susretu sa njom hrabrila sam je da će biti bolje, da se bori. Na vest o pogoršanju njenog zdravstvenog stanja ujedinili smo se u molitvi da Isus i Nebeska Majka budu uz nju u ovoj borbi. Stvoritelj je odlučio da je pozove k sebi. Sestra Blandina je bila deo zajedince sv. Vinka Paulskog koja je delovala u Zemunu preko osam decenija. Popularno smo ih zvali „bolničke sestre“ jer je njihovo glavno  delovanje bilo u radu sa bolesnicima u zemunskoj bolnici, koju su one podigle. Tako je i sestra Blandina svoj radni vek provela u toj bolnici. Stari Zemunci pampte njihovo prisustvo kako u bolnici tako i u našoj Franjevačkoj crkvi. Svećenici naše franjevačke crkve su bili njihovi duhovnici, vodili su misna slavlja u njihovoj kapelici. Nakon penzionisanja sestra Blandina se aktivno uključila u rad Caritasa. Uvek je bila spemna da pomogne onima u potrebi. Često je znala da kaže  kad je svima nama neki problem izgledao nerešiv, „može to – samo se još malo potrudimo“. Svojim delovanjem i prisustvom ostavila je neizbrisivi pečat u srcima mnogih Zemunaca. Sa tugom gledam na njeno prazno mesto u našoj crkvi ali i sa nadom da smo dobili još jednog zagovornika kod našeg Stvoritelja.

Pokoj vječni daruj joj Gospodine i svjetlost vječna svjetlila  njojzi.

Marija Galun

Be Sociable, Share!