DVADEST I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Čovjek se jedanput mora suočiti sa svojom odlukom o  prianjanju Bogu i njegovoj Riječi ili ne! Mora biti suočen s vlastitom odlukom izbora – sa svojim  o p r e d j e l j e n j e m! Pred takav izbor stavlja Jošua u Sihemu čitav narod: …izaberite danas kome ćete služiti! Gospodinu ili bogovima! Narod se opredjeljuje za Gospodina! On u njemu prepoznaje svojega Boga i poklanja mu svoje opredjeljenje: mi ćemo služiti Gospodinu, jer On je Bog naš! Na takvu se odluku nadovezuje današnji pripjevni psalam: Kušajte i vidite, kako je dobar Gospodin!

Dramatičnu situaciju opredjeljenja opisuje nam i današnje Evanđelje. Isus je završio svoj govor o Kruhu s neba koji daje život svijetu. To je On, njegovo Tijelo i Krv! Mnoštvo je pokolebano, sablažnjeno, „tvrd je to govor, tko ga može slušati“. Mnogi otpadaju. Isus ih opominje da to mogu razumjeti samo snagom Duha, uzaludna je tu njihova ljudska logika. No, unatoč tome,  mnogi otpadaju i „nisu više išli s Njime“. Od svojih apostola Isus traži opredjeljenje: Da možda i vi ne kanite otići? Oni se opredjeljuju za Isusa i njegovu Riječ. Petar u ime sviju progovara: Gospodine kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!

Imaš li ti u sebi želju i snagu da Isusu pokloniš svoju vjeru, svoje povjerenje, povjerenje svojega života?!

Be Sociable, Share!