Dvadeseta nedjelja kroz godinu

Teška je proročka služba! Jeremiju odbacuju njegovi sunarodnjaci jer ne prorokuje kako se njima sviđa. I to je uvijek tako: prorok mora govoriti Božju riječ bez obzira da li će se ona svidjeti ili ne, da li će ona donijeti razdjeljenje ili ne. U takvoj nam situaciji prikazuje današnje Evanđelje i Isusa. On je navijestio Božju riječ i započelo je veliko dijeljenje svijeta!Bacio je oganj na zemlju, koji više nikada neće utrnuti, oganj koji znači propast staroga i početak novoga. Ali upravo time izazvao je na sebe gnjev starog svijeta, sunarodnjaka koji se nisu obratili i primili njegovu riječ i koji mu spremaju smrt.

Isusa hvata tjeskoba! Sam sebi želi posvijestiti da je to razumljiva posljedica njegovog proročkog djelovanja, ali tjeskoba raste. No on je takav život svjesno prihvatio. To je bilo onog trenutka kad se sav stavio Ocu u službu u času kad je stajao u Jordanu, a Ivan ga krstio. Stoga sada i naziva svoju muku krštenjem.

Isusova proročka riječ želi zagibati ljude, pokrenuti ih lažne sigurnosti i mira i angažirati ih za ostvarivanje novog Božjeg svijeta. I upravo to izrastanje novog svijeta donosi sa sobom i veliko razdjeljenje među ljudima. Često i među najbližima, kao što su otac i sin, majka i kćer. Jer, često se događa da jedan prihvati Riječ i obrati se, a drugi ostaje i dalje u svome. Ta je podijeljenost trajno prisutna u svijetu. Još i danas svijet se na Isusu dijeli, ljudi se dijele, obitelj se dijeli, prijatelji se dijele…..

A gdje si ti u ovoj velikoj podijeli svijeta? Da li te je i koliko zahvatio Isusov oganj? Što za tebe znači njegova proročka riječ? Koji je ona faktor tvojega života?

Be Sociable, Share!