DUHOVI – PEDESETNICA

Dar Duha – temeljno je obećanje mesijanskog vremena. Dok je u Starom Zavjetu Duh bio privilegij pojedinaca, u Novom vremenu Duh je dar Očev svakomu. Tako je to već naviješteno kod proroka Joela. Sjetio se toga Petar u času kad je na dan Pedesetnice na apostole sišao Duh Sveti, kojeg im je Isus obećao kao Branitelja, Svjedoka, Tješitelja, onoga koji će ostati s njima zauvijek. Duh silazi – nastupa novo vrijeme svijeta, mesijansko vrijeme. Taj Duh božanska je osoba, On izlazi od Oca i Sina, a za učenike i Isusovu zajednicu to je dar njegova uskrsnuća. Snagom toga Duha oni će opraštati grijehe, krstiti, svjedočiti, slaviti Euharistiju. Po tom će se Duhu u zajednici događati svako posvećenje.

Zajednica prima dar Duha da bude s njom i da je trajno obogaćuje svojom prisutnošću i darovima. Upravo po Njemu zajednica sve više raste u Kristu. On je onaj koji svakom pojedinom daje karizmu-dar na izgradnju sviju, kako bi cijela zajednica poput jednog tijela trajno napredovala. Duh je onaj koji od zajednice čini Crkvu! Zato je danas rođendan Crkve! Jer samo On – Duh kadar je u zajednici ostvariti prisutnost Uskrsnuloga Gospodina i tako povezati ljude međusobno da čine jedno Tijelo –  c r k v u !

Dar Duha i naše je temeljno  kršćansko iskustvo. Koliko li smo samo puta iskusili oproštenje grijeha? Iskustvo Crkve? Posvećenja u Euharistiji? Provjetljenja u razumijevanju Božje riječi? Poticaja? Obdarenost braće u zajednici? Vlastito krštenje, Potvrda? Molimo danas i za posljednje iskustvo Duha: dar uskrsnuća koje će Otac po Duhu učiniti na svršetku vremena!

Molimo danas Duha neka siđe i na nas, neka nas obnovi, neka nas očisti:

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim!

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim!

Be Sociable, Share!
Duhovna misao

Božja prisutnost

Ono što ovdje pokušavam učiniti jest da ostavim vrijeme po strani
i usredotočim se na svoj život, onaj tjelesni – u vremenu, i onaj duhovni.
Pokušavam si zamisliti Isusa kako sjedi kraj mene
i razgovaram s njim o svemu što mi se događa u životu.
Pokušavam razumjeti da u bezbroju mogućnosti
Isus ulazi u svakodnevne okolnosti moga života.
No, život ide brzo i puno se toga događa.
Pritisak i razne obveze često puta istisnu tu svijest o Božjoj prisutnosti
u mom svakodnevnom životu. Svjestan sam toga, i želim nešto učiniti.
Za sada, pokušavam ostati miran i otvoren onome što mi Njegova prisutnost želi reći.