15. nedjelja kroz godinu (C)

KOMU SAM JA BLIŽNJI?

Isus i nama govori. Zapovijed ljubavi je i za nas njegova živa riječ. Znajmo je čuti: “Ljubi Gospodina Boga svoga iz svega srca svoga. Ne pripadaj mu polovična. Neka tvoje srce bude potpuno zahvaćeno i darovano. Ja sam te ljubio dokraja, sve dok i moje Srce nije bilo kopljem probodeno. Ljubi me iskreno i životvorno. Dao sam ti srce da bude zahvaćeno ljubavlju, da gori za mene! Ljubi me čitavim srcem. Želim osjetiti kako u odnosu prema meni ne štediš svoje srce, već se njime meni potpuno predaješ. Ljubi me svom dušom svojom. Udahnuo sam u tebe načelo života, dušu. To je neposredan dar moje stvarateljske ljubavi za tebe. Po tome sam izrekao svoj DA tvome životu. Ja sam htio da budeš, da živiš. Svi biološki uvjeti za tvoj nastanak sazdani su u tajni plana stvaranja, a u trenutku kada sam se nadvio nad tebe i udahnuo svoj dah života ti si nastao. To je tvoje začeće, početak tvoga života. Tom životnom snagom, tom dušom, tajnom svoga bića želim da me ljubiš. Želim da mi tako životvorno pripadaš, da me neizrecivo ljubiš.

Ljubi me svom snagom svojom. Drugačije se i ne može ljubiti. Istinska ljubav je cjelovita, potpuna. Samo takva ljubav može ispuniti ljubljeno biće. Želim ljubav koja se slobodno daruje i koja zbog toga teži za istinskim pripadanjem. Kako često trošiš svoje sile na ono što ljubav nije! Svoju snagu vrijedi istrošiti samo na ono što služi ljubavi. Ljubi me svom snagom svojom; to znači, ljubi me jednostavno., cjelovito, istinski. Ljubi me svim umom svojim. Prava ljubav zahvaća čitavo ljudsko biće. Ljubav je domišljata. Sve pamti, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Sve što razmišljaš, neka bude ljubav. Svi tvoji planovi neka služe ljubavi. Svaka nova spoznaja neka ti uveća ljubav. Ljubi me svojom sposobnošću pamćenja, razmišljanja, umovanja. Ljubi svoga bližnjega. Ljubi svakog čovjeka. Prepoznaj u svakome svog najbližeg, čovjeka, brata, kojeg ti stavljam na put tvoga života. Htio bih da moju neizrecivu ljubav osjeti svako ljudsko biće. Mnogima to još nije poznato, mnogi je još nisu osjetili. Nisu upoznali mene. Htio bih da me upoznaju po ljubavi koja je u tebi. Ljubi bližnjega svoga jer ti je on dar. Prihvati ga u moje ime. Gledaj ga onako kako ga ja gledam, ljubi ga onako kako ga i ja ljubim. Ne škrtari s ljubavlju.

Dao sam ti srce koje može ljubiti. To mi je najdraže bogoštovlje. Najviše me častiš ljubavlju. Najdraža mi je žrtva ljubav, najmilija molitva ljubav! To čini i živjet ćeš!

fra Zvjezdan

Be Sociable, Share!