19. Nedjelja kroz godinu (A)

A p o s t o l i   se nalaze u lađici suočeni s teškim elementarnim nepogodama. Muče se dugo vremena, gotovo cijelu noć. Tek tada negdje oko četvrte noćne straže stupa na scenu sam Isus.

U   n a š e m   ž i v o t u  često smo suočeni s poteškoćama života. Neke su intenzivne i velike. Mučimo se koliko možemo. Čini nam se da je lađa naše životne sigurnosti preslaba protiv udaraca valova oko nas. I to traje katkada predugo.  –  Ipak, Isus će sigurno pokazati svoje lice.

A p o s t o l i   su konačno spoznali Isusa. Ali, zahvatio ih je u tom trenutku velik strah. Nisu niti slutili da bi Isus na takav način došao. Hoda po valovima. To je nečuveno. Oni kriknuše „Utvara“! Takav Isus ne ide još u okvire njihova shvaćanja.

U našem  ž i v o t u   događa se katkada slično. Molimo da se Isus pojavi. Čekamo čas njegova pohoda. Ipak, on znade doći  neočekivano, znade se pojaviti kako mi ne želimo, drugačiji nego li što smo to  mi priželjkivali. Nekada nas iznenadi svojim zahtjevima. U takvim smo trenucima skloni da pomislimo da to nije on, nego utvara. Tek ako dopustimo da čujemo njegov glas, ući će konačno povjerenje i mir u naša srca.

P e t a r   provjerava. Želi k njemu po valovima. Isus ga ohrabruje i Petar krće. Ipak – dok je hodao hrabro pogleda upravljena prema Gospodinu, Petar je mogao hodati po valovima. Kad je njegov pogled skrenuo i opazio vjetar i prijeteće valove, on je počeo tonuti.

U  n a š e m  životu događa se često puta slično: dok čvrstto vjerujemo u snagu Kristove prisutnosti, njegovu ljubav prema nama, u susrete s njime u sakramentima i molitvi, dotle možemo hodati hrabro i kroz valove ovog života. Tada je naš pogled usmjeren pravo na Krista. Ako nam se ispred Krista ispriječe druge stvari, ako postanu važnije i prisutnije, ako više niti ne vidimo Krista pred nama, može se dogoditi da klonemo, da počnemo tonuti.

Krist nam poručuje: malovjerni, nemojte sumnjati! I Krist nam u takvim trenucima pruža svoju ruku!

Be Sociable, Share!