18. Nedjelja kroz godinu (B)

Prošle smo nedjelje započeli čitati 6. glavu Ivanova Evanđelja – Isusov veliki govor o Euharistiji koji je održao u zbornici Kafarnauma! U tom govoru Isus razlaže otajstvo Euharistije. Ona je Kruh s neba! Narod traži Isusa jer mu je učinio čudo umnoženja kruha, jer je jeo i nasitio se! Isus bi ih htio dići na još višu razinu života. Da ne čeznu samo za materijalnim kruhom, čije blagovanje ponovno rađa glađu, već za Kruhom, koji daje život – a to je kruh koji će On – Isus – dati svijetu. To je kruh za život svijeta! Slušaocima se odmah na te riječi rađa asocijacija na putovanje pustinjom, na manu kojom ih je Jahve hranio. I Isus ih upozorava da je to bilo djelo Očevo a ne Mojsijevo, i da je to bila samo slika, navještaj punine: pravi je Kruh Onaj, koji s neba silazi i daje život svijetu. Mana nije davala besmrtnost, život. Ona je bila samo zemaljska pomoć za utaženje materijalne gladi!

Tko ne bi želio vječno živjeti? Stoga je Isus još više zainteresirao svoje slušaoce. Pitaju ga odmah što trebaju činiti da bi postigli taj kruh koji daje vječni život. Odgovor je samo jedan: vjera! Da vjeruju u Sina! Samo po vjeri u Sina čovjek može blagovati  kruh života! I sada Isus jasno i nedvosmisleno očituje slušaocima tajnu toga Kruha: JA SAM KRUH ŽIVOTA, tko dolazi k meni neće ogladnjeti! Isus iz Nazareta, Sin Božji – ON JE KRUH ZA ŽIVOT SVIJETA!

Be Sociable, Share!