1. Nedjelja Došašća (B)

D o š a š ć e   i l i  advent je vrijeme čekanja dolaska Gospodinova, vrijeme  priprave za  Kristov dolazak. Njegova zajednica – Crkva proživljava ga u punoj vremenskoj dimenzijonalnosti: stoga govorimo o adventu  p r o š l o s t i, adventu  s a d a š n j o s t i   i  adventu  b u d u ć n o s t i. Zajedničko je: čekanje i dolazak Krista. S obzirom na prošlost, proživljavamo kako je nekad Izrael čekao Mesiju, kako su ga proroci navijestili i Krstitelj na njega pokazao. S obzirom na sadašnjost, proživljavamo Kristov dolazak u naš sadašnji trenutak, u svoj vlastiti život, te s obzirom na budućnost: čekanje drugog Kristovog dolaska na svršetku svijeta! Riječ Božja, koju ćemo ovih nedjelja čitati upozoravat će nas na ove adventske situacije i pozivati nas na pripravu srca, života. Liturgija nas želi upozoriti da Krist neprestano dolazi u naš život, stoga je najvažniji izričaj adventa:  s a d a.

Često nam se čini da je Bog daleko i to u nama rađa tjeskobom! Jer, Bez Boga „postajemo kao nečisti i ko haljine okaljane…ko lišće otpadosmo…“ No prorok nam poručuje da je Bog blizu, da je on naš Otkupitelj i da nam dolazi ususret. To osobito intenzivno proživljava Pavao koji navješta Krista kao Božji dolazak u svijet. U njemu je sam Bog zakoračio u ovu našu povijest! I ta nas je prisutnost Božja u Kristu obogatila. Sada čekamo Objavljenje Gospodinovo i nastojimo biti besprijekorni za dan njegova dolaska! Sam Isus nas u današnjem evanđelju poziva na budnost. Njegov drugi dolazak bit će iznenadan! Stoga moramo paziti i bdjeti da  ne budemo zatečeni došao on „uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro“.

Kao Isusov učenik, da li ja čekam svojega Gospodina?! Možda spavam snom koji može biti poguban! Jednoga će dana trebati položiti račun! Da li sam spreman na takav susret s Gospodinom? Advent je šansa da promijenim svoj život! Velika je opasnost u odgađanju! Možda se zavaravam da još ima vremena? To može biti sudbonosna zabluda! Krist mi danas stavlja na srce dvije važne riječi: Pazi! Bdij! On to danas meni govori. Danas dolazi u moj život. To je moj advent, Njegov dolazak k meni!

Be Sociable, Share!